Általános szerződési feltételek 


itt letölthető PDF formában

Online szerződéskötési feltételek
Sövény, dísznövény és kellékei megrendelésére, és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatások igénybevételére . ( Sövény assistance, Profi Tudáskertészeti szaktanácsadó rendszer )
A szerződés létrejötte
A Vevő tudomásul veszi, hogy a  www.csodasoveny.hu, www.ehetosoveny.hu,
www.aronia-hu.hu, www.mogyorosoveny.hu, www.fagyal.hu portálon végrehajtott megrendelést
követően Eladó munkatársa általi visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte
és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.
Az online szerződéskötésre vonatkozó - az Általános Szerződési Feltételektől eltérő - rendelkezéseket
jelen dokumentum tartalmazza.
Szerződő felek :
Szolgáltató (kereskedő)
Csodasövény Kft
Székhely:
8360 Keszthely, Kinizsi u.66.
Telephely
8394. Alsópáhok, Keszthelyi út 17.
Mobil tel.: 06 70 324-57-22
Adószám: 11358060-2-20
A Zala Megyei Cégbíróság által kibocsátott
cégjegyzék szám: 20-09-063009
Működés kezdete : 1996. 12. 19
E-mail: info@csodasoveny.hu
Fogyasztói kifogás esetén:
Elektronikusan:
E-mail: panasz@csodasoveny.hu
06 70/324-57-22
0683 340-536
Személyesen:
Keszthely Kinizsi u.66
Értékesítő weboldalak:
www.csodasoveny.hu, www.ehetosoveny.hu, www.aronia-hu.hu,
www.mogyorosoveny.hu, www.fagyal.hu
Igénybevevő:
Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely a a fenti
weboldalakon felkínált termékeket vagy szolgáltatást megrendeli.
A szerződéskötés LÉPÉSEI :
A jelen online (elektronikus úton, távollévők között történő) szerződéskötési feltételek elfogadása.
Az űrlap, mint igénybejelentés kitöltése.
Adatainak ellenőrzése és jóváhagyása.
A megrendelési szándék regisztrációjának visszaigazolása.
48 órán belül személyes,telefonon történő elrendelési visszaigazolás.
FONTOS! A megrendelési szándék személyes (telefonon)visszaigazolásának elmaradása esetén
nem tekinthető szerződésnek, így abból származóan a felek számára kötelezettség nem képződi.
Mivel élő növények a szerződés tárgyai, így elengedhetetlennek tartjuk a személyes
(telefonos)egyeztetést.
Az online szerződéskötési feltételek elfogadása:
Kérjük, hogy mielőtt a megrendelő űrlapot kitölti, tájékozódjon szolgáltatásaink igénybevételének
feltételeiről a fenti internetes oldalakon, valamint olvassa el az online szerződéskötésre vonatkozó
feltételeinket! Az online szerződés csak akkor jön létre, ha Ön az online szerződéskötésre vonatkozó
szabályokat elfogadja, és ezt a megrendelő űrlapon található négyzet bejelölésével számunkra
visszaigazolja. Ha Ön nem fogadja el az online szerződéskötésre vonatkozó feltételeket, a megadott
elérhetőségeinken keresztül, más módon is megteheti megrendelését.
A megrendelés leadásakor a fenti weboldalaink által generált automatikus email üzenetet kap, ami
azonban nem minősül visszaigazolásnak, az kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és a
szolgáltató felé történt továbbítását nyugtázza.

Az igénylés kitöltése
Az igénylés az online szerződéskötést elősegítő felületen az igényelt termék(ek) kiválasztásával, az
online szerződési feltételek elfogadásával és az űrlap, mint igénybejelentés kitöltésével történik. Az
űrlap kitöltése során saját személyes adatait (nem természetes személy esetében a nem természetes
személyek esetében szükséges adatokat) adja meg. Kérjük, ügyeljen az adatok pontos kitöltésére!A
kötelezően kitöltendő adatokat a rendszer formailag ellenőrzi, és visszajelzést ad a hibás kitöltésre
vonatkozóan.
Igénylés adatainak ellenőrzése és jóváhagyása
Az űrlap kitöltése után Önnek módjában áll a kitöltött adatokat megnézni, ellenőrizni, az esetleges
elírásokat javítani.
Az elküldést követően még módja van javítani a következő megerősítő oldalon is..
A jóváhagyást követően az igénybejelentés elektronikus úton történő továbbítása megtörténik a
Szolgáltatóhoz. A megerősítés kizárólag az igénybejelentés Szolgáltató általi érkeztetését igazolja,
nem jelenti az igénybejelentés tartalmának elfogadását. Ennek módosítására is van lehetősége a
rendelés módosítása menüpontban.
Visszaigazolás
A Szolgáltató az Ön által kezdeményezett igénybejelentést befogadja és igénybejelentéséhez egy
iktatószámot rendel. Szolgáltató az igénybejelentés beérkezését az online szerződéskötési felületen
való megerősítést követően haladéktalanul visszaigazolja. A visszaigazolás az igénybejelentésben
megadott és megeresített adatok mellett tartalmazza ,a telepítéssel és előkészítéssel kapcsolatos
hasznos információk linkjét, továbbá az igény módosításának linkjét is. Valamint felhívja a figyelmet
az elállás kockázat és következmény mentességére.

A SZERZŐDÉS ALAKJA ÉS LÉTREJÖTTÉNEK IDŐPONTJA:
Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban
megkötött szerződésnek. A szerződéseket nem iktatjuk, későbbi időben nem visszakereshetőek!
Az űrlap kitöltésével és a Szolgáltató részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak Szolgáltató általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül és ez FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL jár!
A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megeresítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak
Szolgáltató általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind
a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé
válik.
Hatálybalépés:
A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Csodasövény kft a szállítás napját a megrendelő
számára visszaigazolta, és mindkét fél a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta.
A termékszámlát a Csodasövény Kft (8360. Keszthely, Kinizsi u.66 ) állítja ki.

A szállítási idő:
Vállalkozásunk a szállítási idő szempontjából 2 kategóriába sorolja a termékeket.
1. Szabadgyökerű növények ( csodasövény, arónia, mézalmácska, mogyoró, fagyal, tuja stb.)
2. Egyéb kiegészítő termékek. ( sövitex fólia, Damisol tápoldat, indító táp, csepegtető szalag, UVC és ózon technikai eszközök)
Az egyéb kiegészítő termékek szállítása 3 munkanapon belül, az alább figyelembevételével történik A kiszállítási napok (amikor a megrendelőhöz érkezik a termék) , minden hét szerda, csütörtök és pénteki nap. A vasárnap éjfélig leadott rendeléseket tudjuk szerdai nap kiszállítani. A kedden leadott rendeléseket csütörtökön, és a szerdán leadott rendeléseket péntekre tudjuk küldeni. Csütörtöktől vasárnap éjfélig leadott rendeléseket kapja meg a vásárló szerdai napon.

A szabad gyökerű növényeket szezonálisan szállítjuk . Március 1-től június 15- ig, továbbá október 1-től november 15-ig a fentiekben leírt szabályok alapján. Három munkanapon belül. A szezonokon kívül leadott rendelések kiszállítása a szezont követő első szállítási napon (szerda) kerül kiszállításra.
Mivel ez esetben távol esik a rendelés és a kiszállítás napja, a szállítást annak bekövetkezését megelőző 7 munkanappal korábban telefonon egyeztetjük.

Az előrendelés dologi menete:
Feladása elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a fenti webcímeken, illetve e-mailen,
levélben. A telefonon és faxon leadott megrendeléseket nem áll módunkban elfogadni, mivel azok
rögzítését, megérkezését nem tudjuk 100%-ig garantálni.
A megrendeléskor a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. A rendelések teljesítésére
az itt közölt feltételek érvényesek.
Telefonszám megadása - lehetőség szerint mobil - kötelező, és ajánlott élő szám megadása az
esetleges problémák gyors tisztázása érdekében!
Az árak oldalon feltüntetett árak érvényes bruttó fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai
hiba miatt téves ár jelenik meg az oldalon, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy email-ben)
megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.
Igényének megérkezését követően 48 órán belül telefonon megeresítjük, pontosítjuk megrendelését.
Kiszállítás előtt ismételten pontosítjuk rendelését,ill. jelezzük a szállítás várható napját. Az áru
ellenértékét a futárszolgálatnál készpénzben kell kiegyenlítenie.

Jogi Nyilatkozat:
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk,
képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzoi
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezései értelmében védelem alatt állnak .
Ennek megfelelően a honlapunkon megjelenő adatokat, dokumentumokat, információkat, képeket,
ábrákat, és grafikákat a saját személyes használattól eltérő célra kizárólag a Csodasövény Kft.
előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni,
reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.
Szállítási és fizetési feltételek
A kiválasztott és megrendelt termékeket -a dolog természetéből adódóan - szezonálisa( tavasszal
"február-július", ősszel "szeptember-november " szállítjuk. Az elektronikus megrendelését követően
48 órán belül telefonon ismételten visszaegyeztetjük megrendelését. A szállítási ciklust megelőzően
ismételten jelentkezünk telefonon, amikor lepontosítjuk a kiszállítás idejét.
Szállítási módok:
A csomagolási és a szállítási költség Önt terheli, melynek mértékét az áraink oldal naprakészen
tartalmazza.
Fizetési módok:
Készpénz, utánvét:
Fizetés az áru átvételekor készpénzben. A fizetést Ön a szállítónál intézi.


Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

- Elállási jog 14 naptári napon belül gyakorolható
- Elállási jog indoklás nélkül (külön magyarázat nélkül) gyakorolható
- Elállási /Felmondási nyilatkozatminta  itt áll rendelkezésre, vagy tájékoztat a Korm.Rendelet mellékletében található mintáról.
- A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával
- Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 147 napon belül
- Elállás esetén a vállalkozás legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.
- Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás estét ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni!
- Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének költsége terheli, kivéve ha a vállalkozás vállalta a költségek viselését.
- Ha szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.
- A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.
- Az elállási/felmondási jog hiányáról szóló tájékoztatás, amennyiben a kivételszabály alá tartozó termékeket értékesít. /Korm.Rendelet 11. § (1) bek. I)pont)



Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállási jogok

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.
Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.
Kivételek

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.


Az elektronikus megrendelését követően hamarosan e-mailben visszaigazolást kap rendelésének
fogadásáról. Ez a visszaigazolás azt nyugtázza, hogy megrendelése eljutott ügyfélszolgálatunkhoz. Ezt
követően munkatársunk telefonon tájékoztatja Önt rendelése teljesítésével kapcsolatban.
TÖRVÉNYI SZÁMONKÉRHETŐSÉG 
Idézet a fogyasztóvédelem oldaláról:
"
Vásárlás az Interneten
Internetes vásárlás során az eladónak világosan, egyértelműen, jól érthetően tájékoztatnia kell a
vásárlót: A rendelés elkészítésének különböző technikai lépéseiről,A közölt adatok tárolásáról,A
rendelés során használható nyelvről. Valamint lehetővé kell tennie a rendelés adatainak javítását,
még a rendelés elindítása (feladása) előtt.
Az on-line szolgáltatást nyújtónak indokolatlan késedelem nélkül, elektronikus úton vissza kell
igazolnia a rendelés továbbítását. Az ár megjelölésénél minimális követelmény a hozzáadott érték-adó
(ÁFA), valamint a kiszállítás költségeinek egyértelmű és világos feltüntetése. A címkézésre, a szállítási
feltételekre és a termékfelelősségre a vásárló lakóhelye (székhelye) szerinti nemzeti előírások
vonatkoznak. "
Az itt nem szabályozottakra a PTK. idevonatkozó szabályait kell figyelembe venni.
2004.01.01
Csodasövény Kft.
Tóth Katalin sk
Tóth Zoltán sk.

A Csodasövény kft értékesítő weboldalai:
www.csodasoveny.hu, www.ehetosoveny.hu, www.aronia-hu.hu,
www.mogyorosoveny.hu, www.fagyal.hu

Címek

Személyes növény átvétel: Csodasövény Telep
8394. Alsópáhok,
Keszthelyi út 17.
GPS koordináták:
46.76177 , 17.18200 

Levelezési cím:
Csodasövény Kft
8360. Keszthely,
Kinizsi P. u. 66. 

Elérések

Ügyfélszolgálat:
+3670-324-57-22
+3683-340-536
Hétfő-Péntek 8-16

info@csodasoveny.hu

Fogyasztói kifogás esetén:
kifogas@csodasoveny.hu

Fontos linkek

JOGI NYILATKOZAT
ADATKEZELÉSI   NYILATKOZATAT
ÁSZF

PANASZKEZELÉS, SZAVATOSSÁG
TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS



Adószám: 11358060-2-20 
Cégjegyzék szám: 20-09-063009

A weboldalon cookikat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletek..